Privat terapi

Under privata sessioner jobbar vi framför allt med långsiktig terapi då vi kan ses kontinuerligt över en längre tid. Sessionerna kan även genomföras via telefon och skype. 

Kurser

Innan kursstart landar vi i syftet med kursen. Ibland är det ett specifikt tema som ska utforskas och ibland bearbetar man det som kommer upp under kurstillfällena.

Föreläsningar

Materialet anpassas efter publiken. Jag presenterar allt från introducerande material för nybörjare till mer djupgående innehåll för deltagare som redan har kunskap inom ämnet. 

Handledning

Här kan du ta upp utmaningar du brottas med individuellt eller med hänsyn till dina klienter. Jag är van vid att handleda terapeuter och psykologer med olika bakgrund. 

Privat terapi

Varför?
Privata sessioner möjliggör för långsiktigt arbete där man jobbar mer på djupet. När man bearbetar en situation från flera infallsvinklar ger man nervsystemet en chans att återhämta sig fullständigt

Vad du som klient kan få med dig
Övningar, nya tankesätt som du kan använda själv i vardagen och en långsiktig förbättring

Övrig information
Jag genomför privata sessioner (50 min) både på mina mottagningar och via telefon / skype 


Kurser

Varför?
Kurser ger utökad inblick i andra människors utmaningar. I och med samtalen mellan människor får man ofta nya perspektiv. Man kan även jobba med samreglering. 

Vad gruppen får med sig 
Varje individ får med sig övningar och nya perspektiv
Det skapas även en ökad tillit och öppenhet i gruppen

Praktisk information
- Tiden för kurser anpassas efter gruppen/situationen och syftet med kursen
- Jag erbjuder även öppna kurser som man kan hoppa på utan att vara del av en grupp
- Välj mellan att utforska specifika teman, titta på enskilda fall eller jobba med det som kommer upp i gruppen under sessionen


Föreläsningar

Varför?
Detta är ett sätt att nå fler människor samtidigt. Det kan vara passande när man vill sprida perspektiv, inspirera, problematisera och skapa diskussion kring ett ämne

Varje individ kan välja själva om man vill dyka djupare i ett område.

Vad du som klient kan få med dig
Övningar, nya perspektiv, värdefulla samtal och inspiration

Praktisk information
- Tiden för detta anpassas efter situationen
- Priset beror på gruppstorlek och tid
- Föreläsningar avser oftast introducerande utbildningsmaterial då man inte jobbar på individnivå lika mycket. Materialet anpassas efter kontexten


Handledning för yrkesverksamma

Varför?
Med gedigen erfarenhet och kunskap inom flera metoder fortsätter Lotta att utbilda sig för att kunna bidra med relevant kompetens. Detta ger dig som yrkesverksam en fantastisk möjlighet att både utveckla din professionella roll och metoderna du använder

Du slipper gå hela kurser som ev. både tar mycket tid och kostar pengar och kan förnya ditt förhållningssätt med betydligt mindre resurser

Vad du som klient kan få med dig
Övningar, nya perspektiv, och en ökad trygghet som yrkesverksam

Praktisk information
- Tiden anpassas efter önskemål men sessionerna är minst en timme långa
- Du kan ta upp olika utmaningar som du brottas med eller diskutera olika metoder för hur du kan utvecklas i din yrkesroll

”När man hittar någon som verkligen bryr sig, är passionerad för sitt jobb och jobbar med metoder som verkligen fungerar, då vet man att man har hamnat rätt.”

- Föreläsningsdeltagare

”Titt som tätt delar hon med sig av mer filosofiska perspektiv som så tydligt visar på hennes långa erfarenhet och intresse för terapi."

- Deltagare i 12 st gruppsessioner

"Lotta har varit ett fantastiskt stöd för oss genom vår svåraste tid som föräldrar! Vi hade nog inte varit tillsammans idag utan henne!"

- Kalle och Ida-Johanna (trebarnsföräldrar)

”Det bästa med Lotta är att hon har bjudit in lekfullhet och nyfikenhet in i terapirummet. För mig har det bidragit med nya insikter som har gjort extremt stor skillnad på hur jag ser på livet!”

- Klient 

Kontakt

070 279 86 00 │ info@lottakasche.se

Östermalm, Stockholm

Sandtorpsvägen 15, Järna