Jag jobbar med metoder som hjälper
mina klienter att hitta balans. Detta
görs genom att lugna nervsystemet
med hjälp av samtal och att lyssna in
kroppens rörelser och förnimmelser. 

Vad är Somatic Experiencing® (SE)?

 • SE är ett traumaorienterat förhållningssätt som används för både chocktrauman och utvecklingstrauman
 • Syftet är att reglera nervsystsemet så att kroppen kan hitta en naturlig balans
 • Detta hjälper dig att söka dig till det som stödjer dig och bort från det som inte är bra för dig
 • SE hjälper kroppen att komma tillbaka till upplevd trygghet efter påfrestning
 • Det gör man genom att jobba med flera delar av kroppen och det som utgör våra upplevelser – förnimmelser, tankar och känslor, kroppens reaktioner och sinnen
 • Därmed minskar eller elimineras symtomen efter en trumatisk händelse

SE används bland annat för följande områden:

 • Stress och ångest
 • Depressioner
 • Trauman som har kännedom kring eller inte
 • Relationella utmaningar
 • Utvecklingstrauman
 • Fysisk smärta
 • Chockerande händelser

Vad är NeuroAffective Relational Model (NARM)?

 • NARM är en model som fokuserar på självreglering som ett verktyg för att utveckla relationer 
 • Detta är en resursorienterad metod som hjälper klienten att fortsätta stärka det som fungerar relativt väl i kroppen
 • NARM visar kopplingen mellan kroppsliga problem och barndomstrauman och trauman under uppväxten 
 • NARM-modellen ger en förklaring till tidiga, omedvetna mönster i relation till dig själv och andra 
 • Precis som SE är även detta en metod som utgår ifrån nervsystemet

NARM kan användas i följande scenarion:

 • Relationella utmaningar
 • Trauman som har kännedom kring eller inte
 • Utvecklingstrauman
 • Vid behov av förbättrad självreglering 

Vad är Kognitiv Beteende Terapi (KBT)?

 • KBT inkluderar flera olika former av psykoterapeutiska metoder, där även SE kan inkluderas
 • Terapiformen tar avstamp i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi
 • Vanor och beteenden identifieras för att hjälpa klienten kartlägga vilka situationer som leder till ett visst beteende och vilka konsekvenser det får 
 • Man jobbar även med kroppsreaktioner, tankar och känslor

Vad används KBT främst för?

 • Stress och ångest
 • Depressioner
 • Utmaningar som präglar vardagen 
 • Psykiatriska diagnoser 
 • Affektiva störningar 
 • Social fobi 

Kontakt

070 279 86 00 │ info@lottakasche.se

Östermalm, Stockholm

Sandtorpsvägen 15, Järna