Välkommen!

 

Fördelarna med att förstå hur ditt nervsystem fungerar 

Du kan bygga upp en naturlig balans i nervsystemet, vilket ökar din tolerans för det som sker i omgivningen 

Du kan läka det bakomliggande problemet, vilket gör lösningen långsiktig

Bara med ett reglerat nervsystem, kan vi vara trygga och fungera bra i relation till andra

Nervsystemet och trauman

Bakom ett stresstillstånd finns det alltid ett trauma. Ett trauma är en händelse som i stunden var för mycket för oss att hantera. Detta lämnar kvar stress i kroppen, vilket skapar både fysiska och psykiska symptom. 

Trauman kan vara så kallade chocktrauman, som till exempel olyckor och överväldigande engångshändelser. Det kan också vara trauman som uppstår under uppväxten eller i längre relationer där du tvingas att ge upp delar av din självbevarelseinstinkt. 

Chocktrauman och utvecklingstrauman ger symptom på både kort och lång sikt oavsett om du kommer ihåg händelsen eller inte, som till exempel oro, fysisk smärta, mardrömmar, rädsla och plötsliga känslostormar (t.ex. aggressionsutbrott). 

Lyssna på ett avsnitt där jag berättar mer

Jag erbjuder

Hos mig kan du få hjälp med personliga problem i privata terapisessioner eller utmaningar som uppstår i din profession i handledning med mig. Om du vill lära dig mer om nervsystemet kan du även gå kurser eller föreläsningar. 

Min kunskap och inspiration kommer framför allt från neurobiologisk forskning och de hundratals människor som jag har hjälpt att komma ur utmattning, oro, depression, fysisk smärta, fibromyalgi, ME, cancer rehab eller lägen av jämförelse och förtvivlan.

Privat terapi

Under privata sessioner jobbar vi framför allt med långsiktig terapi då vi kan ses kontinuerligt över en längre tid. Sessionerna kan även genomföras via telefon och skype. 

Kurser

Innan kursstart landar vi i syftet med kursen. Ibland är det ett specifikt tema som ska utforskas och ibland bearbetar man det som kommer upp under kurstillfällena.

Föreläsningar

Jag presenterar allt från introducerande material för nybörjare till mer djupgående innehåll för deltagare som redan har kunskap inom ämnet. 

Handledning

Här kan du ta upp utmaningar du brottas med individuellt eller med hänsyn till dina klienter. Jag är van vid att handleda terapeuter och psykologer med olika bakgrund. 

  • Legitimerad psykolog, specialiserad på att behandla stress, trauman, relationsproblem
  • Handleder och är certifierad inom Somatic Experiencing
  • Föreläser om chock- och traumabehandling sedan 2010
  • Arbetat med grupper på arbetsplatser för bättre samarbete och konflikthantering sedan 2002
  • Parterapi
  • Utbildning i NeuroAffective Relational Model (NARM)
  • Har mycket kunskap inom utmattningstillstånd, anknytning, fibromyalgi och multiple sclerosis (MS)
  • Fullt utbildad i Brainspotting

Kontakt

070 279 86 00 │ info@lottakasche.se

Östermalm, Stockholm

Sandtorpsvägen 15, Järna